U kunt de Mieke Huigen Stichting helpen!

De Mieke Huigen stichting kan adequate hulp bieden aan deze projecten dankzij een samenwerkingsverband met Europeanen die woonachtig zijn bij de projecten.
Bovendien is de Mieke Huigen Stichting door de belastingdienst aangemerkt als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Deze aanmerking is een waarborg dat de Mieke Huigen Stichting goede zorg draagt voor het door u gedoneerde geld. Het geeft u de zekerheid dat het gedoneerde geld op de plaats van bestemming komt.

 

Met ingang van 1 januari 2014 kunt u zonder notariële akte periodiek schenken aan de Mieke Huigen Stichting.
Dat is leuk voor de Mieke Huigen Stichting en leuk voor u. Iedere euro die u op deze manier schenkt is namelijk direct fiscaal aftrekbaar in box 1 zonder gedoe met fiscale drempels. Binnenkort komt via de site van de Belastingdienst een model schenkingsovereenkomst beschikbaar dat u eenvoudig zelf kunt invullen waarna u periodiek en fiscaal optimaal kunt gaan schenken aan de Mieke Huigen Stichting.

 

Legaat in testament wijzigen in periodieke gift
Wilt u nu nog niet schenken, maar wel bij uw overlijden een legaat toekennen aan de Mieke Huigen Stichting of heeft u dat inmiddels al in uw testament gedaan, dan raden wij u aan om uw testament op dit punt zorgvuldig op te stellen of te laten wijzigen. In plaats van een legaat is het namelijk handiger om in uw testament een periodieke gift aan de Mieke Huigen Stichting toe te kennen. Het aardige daarvan is namelijk dat uw erfgenamen een belastingvoordeel krijgen omdat de giften via hun aangiften inkomstenbelasting mogen lopen. Met andere woorden, door het legaat in uw testament tijdig om te zetten in een periodieke gift aan de Mieke Huigen Stichting stelt u uw erfgenamen in feite in staat om het “legaat” ook af te trekken in box 1 en zo belasting te besparen. Het mes snijdt dan aan twee kanten, u helpt postuum de Mieke Huigen Stichting enorm in haar streven de leefomstandigheden van met name kinderen te verbeteren en de fiscus geeft daarvoor weer een stuk belastinggeld terug aan uw kinderen!